Social media

Social media

Društvene mreže su u potpunosti promijenile naše poimanje svijeta i postale su mjesto na kojem tvrtke grade lojalnost postojećih i novih klijenata. Svijest o vašem brandu najlakše je ostvariti prisustvom na društvenim mrežama i stalnom komunikacijom s klijentima na ljudskoj bazi, a što društvene mreže u velikom mjeri olakšavaju.

 

  • Izrada i održavanje profila i/ili stranica na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter)
  • Izrada objava na društvenim mrežama
  • Usluga community managementa
  • Nadogradnje po smjernicama GDPR-a
  • Izrada plana aktivnosti na društvenim mrežama
Riot Vision Social Media
Riot Vision Social Media

Izrada i održavanje profila i/ili stranica na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter)

Kao web marketing agencija odlučili smo se na ove tri društvene mreže jer pokrivaju najveći dio populacije, a opet svojim karakteristikama odstupaju jedna od druge i svaka ima određenu demografiju koju pokrivaju. Tako će prisutnost na Instagramu biti bliža mlađoj populaciji, ljudima koji se izražavaju fotografijama i video materijalima, prisutnost na Facebooku i/ili Twitteru će isto tako doprijeti do ljudi kojima su navedene društvene mreže bliže.

Izrada objava na društvenim mrežama

Svaka društvena mreža ima svoj način prenošenja informacija i svoju ciljanu publiku. Stoga je bitno uložiti dodatno vrijeme i trud kako bi objava bila kvalitetna i kako bi svojom prezentacijom privukla što je više moguće ljudi. Unutar ove usluge nudimo i izradu vizualnih materijala, sadržaja objave…

Usluga community managementa

Ukoliko nemate osobu koja je zadužena za odgovaranje na upite korisnika, nudimo vam uslugu community managementa kojom ćemo prema dogovoru odgovarati na komentare i poruke, te vam prosljeđivati upite koji traže određenu stručnost u vašem polju.

Izrada plana aktivnosti na društvenim mrežama

Prisutnost na društvenim mrežama može donijeti malo koristi ako nije planirana i po planu izvedena. Izradit ćemo plan aktivnosti koji će uključivati objave sadržaja, komunikaciju s posjetiteljima, izradu evenata.

 

Riot Vision Social Media

Podignimo Vaš posao na višu razinu!!